MENU SẢN PHẨM
SẢN PHẨM HOT
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm

Đồng hồ đo áp suất 3G1 - Fantinicosmi Việt Nam - TMP Vietnam

24/11/2016 17:19

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất !

Nguyễn Hoàng Tài
Tel: 0915 031 817 or 01686 530 609

Email: sale10@tmpvietnam.com
hoangtai.tmpvietnam@gmail.com

DESCRIZIONE Elemento manometrico a membrana
Movimento in ottone per orologeria
Precisione classe 2,5
Quadrante e lancetta in alluminio
Attacco in ottone immagine immagine SPECIFICHE
POSIZIONE ATTACCO
QUADRANTE
ATTACCO INVOLUCRO
VETRINO TRASPARENTE SCALA CODICE
Ø (mm) (bar)
RADIALE 63 G1/4 B Acciaio verniciato Policarbonato 0 ÷ 60 3G1-3A420-00A
0 ÷ 100 3G1-3B420-00A
0 ÷ 250 3G1-3D420-00A
0 ÷ 400 3G1-3E420-00A
0 ÷ 600 3G1-3F420-00A

C02D2 C50C CH191B ECCF125W
C02E3 C55AX CH193 ECCF150W
C02F C57 CH193B ECCF15GMA
C03A3 C57C CR5 ECCF15GSA
C03A3RI C57CT CT3M ECCF200W
C03B3 C57N CT3MA ECCF20GMA
C03B3RI C57RFR CTI5 ECCF20GSA
C03C3 C58 CTIRM ECCF250W
C04A3 C58C D40 ECCF25GMA
C04A3RI C58CT EA18 ECCF300W
C04A3Y C58N EA19 ECCF32GMA
C04B3 C58RFR EA20 ECCF40GMA
C04B3Y C60 EA21 ECCF50GMA
C04C2 C61 EA31MA ECCF50W
C04C2RI C63 EAD01 ECCF65W
C04C2RIY C67 EC10 ECCF80W
C04C2Y C67C EC11 ECCM32
ECCS15GMA EP12 HR0910NZ HR33NU
ECCS15GSA EP21 HR1301NB HR33NW
ECCS20GMA EP22 HR1301NC HR33NX
ECCS20GSA EV02F HR1301ND HR33NZ
ECCS25GMA EV05M HR1301NF HR40NF
ECCS32GMA EV40 HR1301NG HR40NG
ECCS40GMA EV60 HR1301NU HR40NU
ECCS50GMA EV70AK HR1301NW HR40NW
ECMC001A EV70AQB HR1301NX HR40NX
ECMC002A EV70D HR1301NZ HR40NZ
ECMC003A EV70DK HR1310NB HR46NB
ECMC006A EV70DQ HR1310NC HR46NC
ECMC007A EV70DQB HR1310ND HR46ND
ECMC010A EV80 HR1310NF HR46NF
ECMR001A EV83 HR1310NG HR46NG
ECMR002A EV84A HR1310NU HR46NU
ECMR003A EV85 HR1310NW HR46NW

Brand: AT2E Viet Nam– Mark-10 Viet Nam – Matsui Viet Nam – Taiyo Viet Nam –Bircher Viet Nam – Wise Control Viet Nam – Brooks Instrument Viet Nam – Nireco Viet Nam – Novotechnik Viet Nam – Redlion Viet Nam – Anritsu Viet Nam – Vandergraaf Viet Nam – MTS Sensors Viet Nam – AS Scholer +Bolte GmbH Viet Nam– Elettrotek Kable Viet Nam – Koehler Viet Nam - Masibus Viet nam– FSG Viet Nam – Mehrer Viet Nam – Minimax Viet Nam –Pefufer Viet Nam- Meinsberg Vietnam…

Chia sẽ qua twitter bài: Đồng hồ đo áp suất 3G1 - Fantinicosmi Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua MySpace bài: Đồng hồ đo áp suất 3G1 - Fantinicosmi Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua google bài: Đồng hồ đo áp suất 3G1 - Fantinicosmi Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua LinkedIn bài: Đồng hồ đo áp suất 3G1 - Fantinicosmi Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua facebook bài: Đồng hồ đo áp suất 3G1 - Fantinicosmi Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua stumbleupon bài: Đồng hồ đo áp suất 3G1 - Fantinicosmi Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua icio bài: Đồng hồ đo áp suất 3G1 - Fantinicosmi Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua digg bài: Đồng hồ đo áp suất 3G1 - Fantinicosmi Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Đồng hồ đo áp suất 3G1 - Fantinicosmi Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Đồng hồ đo áp suất 3G1 - Fantinicosmi Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Đồng hồ đo áp suất 3G1 - Fantinicosmi Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Đồng hồ đo áp suất 3G1 - Fantinicosmi Việt Nam - TMP Vietnam
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.