MENU SẢN PHẨM
SẢN PHẨM HOT
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm

Bộ nguồn CS - Puls Power Việt Nam - TMP Vietnam

23/11/2016 15:32

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất !

Nguyễn Hoàng Tài
Tel: 0915 031 817 or 01686 530 609

Email: sale10@tmpvietnam.com
hoangtai.tmpvietnam@gmail.com

Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn    

chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

CS10.481

DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems
48V, 5A

  • 115 / 230V Auto-select input
  • Efficiency up to 91,6%
  • Negligibly low input inrush current
  • 20% Power reserves can be used continuously up to +45°C
  • Full output power between -25 and +60°C

Output

48-52Vdc

5-4.6A

240W

Input

AC 100-120/200-240V (± 10%)

Size (WxHxD)

60 x 124 x 117mm

Weight

700g

Hiện nay chúng tôi đang là đại lý hãng Puls Power tại Việt Nam:

Product Type

PULS-Model

DC/DC Converter

CD5.121

PULS VIETNAM

DC/DC Converter

CD5.241

PULS VIETNAM

DC/DC Converter

CD5.241-L1

PULS VIETNAM

DC/DC Converter

CD5.241-S1

PULS VIETNAM

DC/DC Converter

CD5.242

PULS VIETNAM

DC/DC Converter

CD5.243

PULS VIETNAM

Power Supply

CP10.121

PULS VIETNAM

Power Supply

CP10.241

PULS VIETNAM

Power Supply

CP10.241-S1

PULS VIETNAM

Power Supply

CP10.242

PULS VIETNAM

Power Supply

CP10.361

PULS VIETNAM

Power Supply

CP10.481

PULS VIETNAM

Power Supply

CPS20.121

PULS VIETNAM

Power Supply

CPS20.241

PULS VIETNAM

Power Supply

CPS20.241-C1

PULS VIETNAM

DC/DC Converter

CPS20.241-D1

PULS VIETNAM

Power Supply

CPS20.361

PULS VIETNAM

Power Supply

CPS20.481

PULS VIETNAM

DC/DC Converter

CPS20.481-D1

PULS VIETNAM

Power Supply

CS3.241

PULS VIETNAM

Power Supply

CS5.241

PULS VIETNAM

Power Supply

CS5.241-C1

PULS VIETNAM

Power Supply

CS5.241-S1

PULS VIETNAM

Power Supply

CS5.243

PULS VIETNAM

Power Supply

CS5.244

PULS VIETNAM

Power Supply

CS10.241

PULS VIETNAM

Power Supply

CS10.241-S1

PULS VIETNAM

Power Supply

CS10.242

PULS VIETNAM

Power Supply

CS10.243

PULS VIETNAM

Power Supply

CS10.244

PULS VIETNAM

Power Supply

CS10.481

PULS VIETNAM

Power Supply

CT5.121

PULS VIETNAM

Power Supply

CT5.241

PULS VIETNAM

Power Supply

CT10.241

PULS VIETNAM

Power Supply

CT10.481

PULS VIETNAM

Power Supply

PIC120.241C

PULS VIETNAM

Power Supply

PIC120.241D

PULS VIETNAM

Power Supply

PIC120.242C

PULS VIETNAM

Power Supply

PIC240.241C

PULS VIETNAM

Power Supply

PIC240.241D

PULS VIETNAM

Protection Module

PISA11.203206

PULS VIETNAM

Protection Module

PISA11.206212

PULS VIETNAM

Protection Module

PISA11.401

PULS VIETNAM

Protection Module

PISA11.402

PULS VIETNAM

Protection Module

PISA11.403

PULS VIETNAM

Protection Module

PISA11.404

PULS VIETNAM

Protection Module

PISA11.406

PULS VIETNAM

Protection Module

PISA11.410

PULS VIETNAM

Protection Module

PISA11.CLASS2

PULS VIETNAM

Power Supply

QS3.241

PULS VIETNAM

Power Supply

QS5.241

PULS VIETNAM

Power Supply

QS5.241-A1

PULS VIETNAM

DeviceNet Power Supply

QS5.DNET

PULS VIETNAM

Power Supply

QS10.121

PULS VIETNAM

Power Supply

QS10.241

PULS VIETNAM

Power Supply

QS10.241-A1

PULS VIETNAM

Power Supply

QS10.241-C1

PULS VIETNAM

DC/DC Converter

QS10.241-D1

PULS VIETNAM

Power Supply

QS10.301

PULS VIETNAM

Power Supply

QS10.481

PULS VIETNAM

DC/DC Converter

QS10.481-D1

PULS VIETNAM

DeviceNet Power Supply

QS10.DNET

PULS VIETNAM

Power Supply

QS20.241

PULS VIETNAM

Power Supply

QS20.241-A1

PULS VIETNAM

Power Supply

QS20.241-C1

PULS VIETNAM

Power Supply

QS20.244

PULS VIETNAM

Power Supply

QS20.361

PULS VIETNAM

Power Supply

QS20.481

PULS VIETNAM

Power Supply

QS40.241

PULS VIETNAM

Power Supply

QS40.244

PULS VIETNAM

Power Supply

QS40.361

PULS VIETNAM

Power Supply

QS40.481

PULS VIETNAM

Power Supply

QS40.484

PULS VIETNAM

Power Supply

QT20.241

PULS VIETNAM

Power Supply

QT20.241-C1

PULS VIETNAM

Power Supply

QT20.361

PULS VIETNAM

Power Supply

QT20.481

PULS VIETNAM

Power Supply

QT40.241

PULS VIETNAM

Power Supply

QT40.242

PULS VIETNAM

Power Supply

QT40.361

PULS VIETNAM

Power Supply

QT40.481

PULS VIETNAM

Power Supply for Drive Systems

QTD20.241

PULS VIETNAM

DC-UPS

UB10.241

PULS VIETNAM

DC-UPS

UB10.242

PULS VIETNAM

DC-UPS

UB10.245

PULS VIETNAM

DC-UPS

UB20.241

PULS VIETNAM

DC-UPS

UBC10.241

PULS VIETNAM

DC-UPS

UBC10.241-N1

PULS VIETNAM

Buffer Unit

UC10.241

PULS VIETNAM

Buffer Unit

UC10.242

PULS VIETNAM

Buffer Unit

UF20.241

PULS VIETNAM

Buffer Unit

UF20.481

PULS VIETNAM

Battery Replacement

UZB12.051

PULS VIETNAM

Battery Replacement

UZB12.071

PULS VIETNAM

Battery Replacement

UZB12.121

PULS VIETNAM

Battery Replacement

UZB12.261

PULS VIETNAM

Battery Module

UZK12.071

PULS VIETNAM

Battery Module

UZK12.261

PULS VIETNAM

Battery Module

UZK24.071

PULS VIETNAM

Battery Module

UZK24.121

PULS VIETNAM

Battery Module Bracket

UZO12.07

PULS VIETNAM

Battery Module Bracket

UZO12.26

PULS VIETNAM

Battery Module Bracket

UZO24.071

PULS VIETNAM

Battery Module Bracket

UZO24.121

PULS VIETNAM

Sensor Board for Battery Modules

UZS24.100

PULS VIETNAM

Semi-Regulated Power Supply

XT40.241

PULS VIETNAM

Semi-Regulated Power Supply

XT40.242

PULS VIETNAM

Semi-Regulated Power Supply

XT40.361

PULS VIETNAM

Semi-Regulated Power Supply

XT40.362

PULS VIETNAM

Semi-Regulated Power Supply

XT40.481

PULS VIETNAM

Semi-Regulated Power Supply

XT40.482

PULS VIETNAM

Semi-Regulated Power Supply

XT40.721

PULS VIETNAM

Semi-Regulated Power Supply

XT40.722

PULS VIETNAM

DC/DC Converter

YD25.241

PULS VIETNAM

Redundancy Module

YR2.DIODE

Brand: AT2E Viet NamMark-10 Viet Nam Matsui Viet NamTaiyo Viet NamBircher Viet NamWise Control Viet NamBrooks Instrument Viet Nam Nireco Viet NamNovotechnik Viet Nam Redlion Viet NamAnritsu Viet NamVandergraaf Viet Nam MTS Sensors Viet Nam AS Scholer +Bolte GmbH Viet NamElettrotek Kable Viet NamKoehler Viet Nam - Masibus Viet namFSG Viet NamMehrer Viet Nam Minimax Viet Nam Pefufer Viet Nam- Meinsberg Vietnam

Chia sẽ qua twitter bài: Bộ nguồn CS - Puls Power Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua MySpace bài: Bộ nguồn CS - Puls Power Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua google bài: Bộ nguồn CS - Puls Power Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua LinkedIn bài: Bộ nguồn CS - Puls Power Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua facebook bài: Bộ nguồn CS - Puls Power Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua stumbleupon bài: Bộ nguồn CS - Puls Power Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua icio bài: Bộ nguồn CS - Puls Power Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua digg bài: Bộ nguồn CS - Puls Power Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Bộ nguồn CS - Puls Power Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Bộ nguồn CS - Puls Power Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Bộ nguồn CS - Puls Power Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Bộ nguồn CS - Puls Power Việt Nam - TMP Vietnam
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.