MENU SẢN PHẨM
SẢN PHẨM HOT
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm

Màn Hình HM-770 - Conch Việt Nam - TMP Vietnam

23/11/2016 15:27

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất !

Nguyễn Hoàng Tài
Tel: 0915 031 817 or 01686 530 609

Email: sale10@tmpvietnam.com
hoangtai.tmpvietnam@gmail.com

Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn

chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Product ID :
HM-770S / HM-770A Product Description :
8" TFT LCD (65536 color) Product Features :
◎ 8" TFT touch panel with 65,536-color display
◎ Supports multiple COM Ports
◎ Supports SD card
◎ Supports to download and upload data by USB
◎ Function of USB Host
◎ Edit in multiple languages
◎ Support HMI to HMI data transferring capability
◎ Function keys are programmable

CONCH VietnamTS-1805NA

CONCH VietnamIF-40KAC-14

CONCH VietnamVF-40ACAS (Input 0~35VAC & Display value 0~1800RPM)
CONCH VietnamSS-440DA
CONCH VietnamCode: TRA4050P ( hết sản xuất)
thay thế model Number: CR3-A4050P
CONCH VietnamRLF-40K
CONCH VietnamRLF-40K
CONCH VietnamSS-475DAR
CONCH VietnamVF-40DCA-10 (Input: DC10V / Display value: kindly advise)
CONCH VietnamCR3-A4125
125A
CONCH VietnamCR3-A-4125P
Conch VietnamVM2-LC2-01001
Conch VietnamTRD4075P-L
Power Regulator
CONCH VietnamRLA-40K-N
Conch Vietnam VietnamCR3-D4075P
Power Regulator
CONCH Vietnam VietnamCR3-A4035Z
CONCH VietnamCR3-A4035Z
CONCH VietnamCR3-D4035P
CONCH VietnamCA-62KB-N
CONCH VietnamModel Number: #TRL-4050P/Z
CONCH VietnamModel Number: #TRL-4035P/Z
Conch VietnamCR3-D4075P
Power Regulator
CONCH VietnamCR3-A4035Z
CONCH VietnamTRL-4025Z
CONCH VietnamTRL-4035Z
CONCH VietnamCR3-A4035Z
CONCH VietnamTRL-4025Z
CONCH VietnamTRL-4035Z
CONCH VietnamCode: TRA4050P ( hết sản xuất)
thay thế model Number: CR3-A4050P
Conch VietnamCR3-D4075P
Power Regulator
Conch VietnamCR3-D4075P
Power Regulator
CONCH VietnamCR3-A4035Z
CONCH VietnamTRL-4025Z
CONCH VietnamTRL-4035Z
CONCH VietnamCR3-A4035Z
CONCH VietnamTRL-4025Z
CONCH VietnamTRL-4035Z

CONCH VietnamCode: TRA4050P ( hết sản xuất)

thay thế model Number: CR3-A4050P
Conch VietnamCR3-D4075P
Power Regulator
CONCH VietnamVF-40KDC04

Conch VietnamCR3-D4075P

Power Regulator

CONCH VietnamTRL-4025Z

CONCH VietnamTRL-4035Z
CONCH VietnamCode: TRA4050P ( hết sản xuất)
thay thế model Number: CR3-A4050P
Conch VietnamCR3-D4075P
Power Regulator

Brand: AT2E Viet Nam– Mark-10 Viet Nam – Matsui Viet Nam – Taiyo Viet Nam –Bircher Viet Nam – Wise Control Viet Nam – Brooks Instrument Viet Nam – Nireco Viet Nam – Novotechnik Viet Nam – Redlion Viet Nam – Anritsu Viet Nam – Vandergraaf Viet Nam – MTS Sensors Viet Nam – AS Scholer +Bolte GmbH Viet Nam– Elettrotek Kable Viet Nam – Koehler Viet Nam - Masibus Viet nam– FSG Viet Nam – Mehrer Viet Nam – Minimax Viet Nam –Pefufer Viet Nam- Meinsberg Vietnam…

Chia sẽ qua twitter bài: Màn Hình HM-770 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua MySpace bài: Màn Hình HM-770 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua google bài: Màn Hình HM-770 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua LinkedIn bài: Màn Hình HM-770 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua facebook bài: Màn Hình HM-770 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua stumbleupon bài: Màn Hình HM-770 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua icio bài: Màn Hình HM-770 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua digg bài: Màn Hình HM-770 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Màn Hình HM-770 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Màn Hình HM-770 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Màn Hình HM-770 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Màn Hình HM-770 - Conch Việt Nam - TMP Vietnam
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.