MENU SẢN PHẨM
SẢN PHẨM HOT
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm

Màn hình HM-730 - Conch Việt Nam - TMP Vietnam

23/11/2016 15:26

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất !

Nguyễn Hoàng Tài
Tel: 0915 031 817 or 01686 530 609

Email: sale10@tmpvietnam.com
hoangtai.tmpvietnam@gmail.com

Product ID :
HM-730S Product Description :
4.3" TFT LCD (65536 color) Product Features :
◎ 4.3" TFT touch panel with 65,536-color display
◎ Supports multiple COM Ports
◎ Supports SD card
◎ Supports to download and upload data by USB
◎ Function of USB Host
◎ Edit in multiple languages
◎ Support HMI to HMI data transferring capability
◎ Function keys are programmable.

CONCH VietnamTS-1805NA

CONCH VietnamIF-40KAC-14

CONCH VietnamVF-40ACAS (Input 0~35VAC & Display value 0~1800RPM)
CONCH VietnamSS-440DA
CONCH VietnamCode: TRA4050P ( hết sản xuất)
thay thế model Number: CR3-A4050P
CONCH VietnamRLF-40K
CONCH VietnamRLF-40K
CONCH VietnamSS-475DAR
CONCH VietnamVF-40DCA-10 (Input: DC10V / Display value: kindly advise)
CONCH VietnamCR3-A4125
125A
CONCH VietnamCR3-A-4125P
Conch VietnamVM2-LC2-01001
Conch VietnamTRD4075P-L
Power Regulator
CONCH VietnamRLA-40K-N
Conch Vietnam VietnamCR3-D4075P
Power Regulator
CONCH Vietnam VietnamCR3-A4035Z
CONCH VietnamCR3-A4035Z
CONCH VietnamCR3-D4035P
CONCH VietnamCA-62KB-N
CONCH VietnamModel Number: #TRL-4050P/Z
CONCH VietnamModel Number: #TRL-4035P/Z
Conch VietnamCR3-D4075P
Power Regulator
CONCH VietnamCR3-A4035Z
CONCH VietnamTRL-4025Z
CONCH VietnamTRL-4035Z
CONCH VietnamCR3-A4035Z
CONCH VietnamTRL-4025Z
CONCH VietnamTRL-4035Z
CONCH VietnamCode: TRA4050P ( hết sản xuất)
thay thế model Number: CR3-A4050P
Conch VietnamCR3-D4075P
Power Regulator
Conch VietnamCR3-D4075P
Power Regulator
CONCH VietnamCR3-A4035Z
CONCH VietnamTRL-4025Z
CONCH VietnamTRL-4035Z
CONCH VietnamCR3-A4035Z
CONCH VietnamTRL-4025Z
CONCH VietnamTRL-4035Z

CONCH VietnamCode: TRA4050P ( hết sản xuất)

thay thế model Number: CR3-A4050P
Conch VietnamCR3-D4075P
Power Regulator
CONCH VietnamVF-40KDC04

Conch VietnamCR3-D4075P

Power Regulator

CONCH VietnamTRL-4025Z
CONCH VietnamTRL-4035Z
CONCH VietnamCode: TRA4050P ( hết sản xuất)
thay thế model Number: CR3-A4050P
Conch VietnamCR3-D4075P
Power Regulator

Brand: AT2E Viet Nam– Mark-10 Viet Nam – Matsui Viet Nam – Taiyo Viet Nam –Bircher Viet Nam – Wise Control Viet Nam – Brooks Instrument Viet Nam – Nireco Viet Nam – Novotechnik Viet Nam – Redlion Viet Nam – Anritsu Viet Nam – Vandergraaf Viet Nam – MTS Sensors Viet Nam – AS Scholer +Bolte GmbH Viet Nam– Elettrotek Kable Viet Nam – Koehler Viet Nam - Masibus Viet nam– FSG Viet Nam – Mehrer Viet Nam – Minimax Viet Nam –Pefufer Viet Nam- Meinsberg Vietnam…

Chia sẽ qua twitter bài: Màn hình HM-730 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua MySpace bài: Màn hình HM-730 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua google bài: Màn hình HM-730 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua LinkedIn bài: Màn hình HM-730 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua facebook bài: Màn hình HM-730 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua stumbleupon bài: Màn hình HM-730 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua icio bài: Màn hình HM-730 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua digg bài: Màn hình HM-730 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Màn hình HM-730 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Màn hình HM-730 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Màn hình HM-730 - Conch Việt Nam - TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Màn hình HM-730 - Conch Việt Nam - TMP Vietnam
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.