MENU SẢN PHẨM
SẢN PHẨM HOT
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm

Máy sấy nhựa tiết kiệm năng lượng DMZ2-P - Matsui Viet nam- TMP Vietnam

23/11/2016 15:21

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất !

Nguyễn Hoàng Tài
Tel: 0915 031 817 or 01686 530 609

Email: sale10@tmpvietnam.com
hoangtai.tmpvietnam@gmail.com

Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn   

 chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Reduce CO2 production up to 222 tons/year (400,000kW/year). L2-830 as compared to MATSUI''''s previous one. 0.079 kWh/kg PET as tested by MATSUI.

Short time drying4 hours drying of PET.Tracing system of operating conditionsAbility to trace Temperatures, Dew point, Air flow (Inverter) and Alarms.Non-stop filter cleaning systemCleans the dust separators without shutting down the system. (DMZ2-900P, 1200P, 1500P, 1800P and 2000P)ElegantMetallic color from Firenze Italy.Now available30, 50, 65,100,260, 350, 500, 630, 830, 1050, 1200 and 1400 (kg/hr PET)

Matsui Vietnam

Water Tank For GMCL-25A

Matsui Vietnam

Water Tank For GMCL-55A

Matsui Vietnam

MVH-3 with E2K sensor attached

φ38

Matsui Vietnam

Drying Filter For

MJ3-25, MXF-16SP-G1

Matsui Vietnam

Conveying Filter For

MJ3-25, MXF-16SP-G1

Matsui Vietnam

Drying Filter For

MJ3-75, NO847-BS250

Matsui Vietnam

Conveying Filter For

MJ3-75, MXF-16SP-G1

Matsui Vietnam

CMCL-88A

Correct: GMCL-88A

Matsui Vietnam

Model: GMCH-25A

Description : Standard set, No hose included, 200V, 50Hz, 3P

Weight: 50 kg / pcs

Matsui Vietnam

MJ3-25A

200V, 3P, 50Hz

Including the following:

– Suction Nozzle, f38,

– Signal wire, 5m

– JC-3 & MVH-3

– PVC & GL hose, 20m each

– Dust collecting cyclone

Matsui Vietnam

MJ3-50A

200V, 3P, 50Hz

Including the following:

– Suction Nozzle, f38,

– Signal wire, 5m

Matsui Vietnam

– JC-3 & MVH-3

– PVC & GL hose, 20m each

– Dust collecting cyclone

Item: Dehumidifying Dryer

Matsui Vietnam

Model: MJ3-300A

Include:

Dust collecting cyclone

Matsui Vietnam

JC-18

MVH-18

PVC hose, 20m

GL hose, 20m

fi50 suction nozzle

Matsui Vietnam

Code: JCT-102SS-J

Includes JC-6 x 2 sets

Excludes level switch, alarm light

and buzzer

Weight: 63 kg

Matsui Vietnam

SMGL-050A

Correct: SMGL-50A

SMGL-50A

200V, 50Hz, 3P

Includes KKB-38 and Ø38 suction nozzle

Weight: 50 kg

Dimension: 53x39x93 cm

Matsui Vietnam

Code: MJ3-25A

200V, 3P, 50Hz

Including the following: Suction Nozzle, f38, Signal wire, 5m JC-3 & MVH-3PVC & GL hose, 20m each

Dust collecting cyclone

Weight: 223 kg

Matsui Vietnam

Item : Mechanical Seal for MCH-55-J/MCH-55-J-OP

Model: 20685

Matsui Vietnam

Item: Honeycomb For APD-80N ( S/No: 00045, Feb 2001 )

Weight: 15 kg / pcs

Matsui Vietnam

Water Tank For GMCL-25A

Matsui Vietnam

Water Tank For GMCL-55A

Matsui Vietnam

MVH-3 with E2K sensor attached

φ38

Brand: AT2E Viet Nam– Mark-10 Viet Nam – Matsui Viet Nam – Taiyo Viet Nam –Bircher Viet Nam – Wise Control Viet Nam – Brooks Instrument Viet Nam  – Nireco Viet Nam – Novotechnik Viet Nam – Redlion Viet Nam – Anritsu  Viet Nam – Vandergraaf Viet Nam – MTS Sensors Viet Nam – AS Scholer +Bolte GmbH Viet Nam– Elettrotek Kable Viet Nam – Koehler Viet Nam - Masibus Viet nam– FSG Viet Nam – Mehrer Viet Nam – Minimax Viet Nam –Pefufer Viet Nam- Meinsberg Vietnam…

Chia sẽ qua twitter bài: Máy sấy nhựa tiết kiệm năng lượng DMZ2-P - Matsui Viet nam- TMP VietnamChia sẽ qua MySpace bài: Máy sấy nhựa tiết kiệm năng lượng DMZ2-P - Matsui Viet nam- TMP VietnamChia sẽ qua google bài: Máy sấy nhựa tiết kiệm năng lượng DMZ2-P - Matsui Viet nam- TMP VietnamChia sẽ qua LinkedIn bài: Máy sấy nhựa tiết kiệm năng lượng DMZ2-P - Matsui Viet nam- TMP VietnamChia sẽ qua facebook bài: Máy sấy nhựa tiết kiệm năng lượng DMZ2-P - Matsui Viet nam- TMP VietnamChia sẽ qua stumbleupon bài: Máy sấy nhựa tiết kiệm năng lượng DMZ2-P - Matsui Viet nam- TMP VietnamChia sẽ qua icio bài: Máy sấy nhựa tiết kiệm năng lượng DMZ2-P - Matsui Viet nam- TMP VietnamChia sẽ qua digg bài: Máy sấy nhựa tiết kiệm năng lượng DMZ2-P - Matsui Viet nam- TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Máy sấy nhựa tiết kiệm năng lượng DMZ2-P - Matsui Viet nam- TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Máy sấy nhựa tiết kiệm năng lượng DMZ2-P - Matsui Viet nam- TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Máy sấy nhựa tiết kiệm năng lượng DMZ2-P - Matsui Viet nam- TMP VietnamChia sẽ qua yahoo bài: Máy sấy nhựa tiết kiệm năng lượng DMZ2-P - Matsui Viet nam- TMP Vietnam
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.