MENU SẢN PHẨM
SẢN PHẨM HOT
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm

Bộ điều khiển dòng chảy Speed controller SUS305 Like - Pisco Việt Nam

23/11/2016 15:13

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất !

Nguyễn Hoàng Tài
Tel: 0915 031 817 or 01686 530 609

Email: sale10@tmpvietnam.com
hoangtai.tmpvietnam@gmail.com

This stainless model is made of Cr20%, Mo2%. Accordingly, it is suited to be used within a chemical''s atmospheric range. Nitrile rubber is used for the seal.

Specifications
Type
Fluid Admitted Air
Service Pressure Range at 20ºC 0~150 psi (0~1MPa)
Check Valve Diaphragm Cracking Point 7.25 psi (0.05MPa)
Service Temperature Range 32~140ºF (0~60ºC)

Hiện nay chúng tôi đang là đại lý hãng Pisco tại Việt Nam:

1 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Pisco VACUUM PAD FILTER
Code: VP2RS
2 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
UB0850-100B
(8mm x 5mm)
3 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Speed control
Code: JSC8-01BT
4 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Correct: JSC8-02A
(JSC 8-02, PLASTIC,D8X1/4")
5 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Correct: JSC10-04A
(JSC 10-04, PLASTIC,D10X1/2")
6 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
HAND VALVE
Model: HV6-6 (HV-6-6)
7 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
HAND VALVE
Model: HV 10-10 (HV-10-10)
8 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM PAD
VP20SA
9 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM PAD
VP10BN
10 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM PAD
PFG-8A-S
11 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
12 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM PAD
PFG-3.5A-S
13 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM TWEEZER
VTB-W-4RS
14 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM PAD
VP10BS
15 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM PAD
VP10RSE
16 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM PAD
VP4RS
17 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VALVE CODE
HBV8-8
18 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
PISCO PRESSURE CONTROL VALVE
Code: JSC4-M5A
19 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
PISCO PRESSURE CONTROL VALVE
Code: JSC4-M5A
20 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM GENERATOR
Code: VRL200-031016
21 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Unequal Triple
PKG8-6
22 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Long Elbow
PLL4-01
23 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Long Elbow
PLL6-01
24 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Long Elbow
PLL6-02
25 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Cap
PPF4
26 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Cap
PPF6
27 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Cap
PPF8
28 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Unequal Union straight
PG6-4
29 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Unequal Union straight
PG8-4
30 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Unequal Union straight
PG8-6

Brand: AT2E Viet NamMark-10 Viet Nam Matsui Viet NamTaiyo Viet NamBircher Viet NamWise Control Viet NamBrooks Instrument Viet Nam Nireco Viet NamNovotechnik Viet Nam Redlion Viet NamAnritsu Viet NamVandergraaf Viet Nam MTS Sensors Viet Nam AS Scholer +Bolte GmbH Viet NamElettrotek Kable Viet NamKoehler Viet Nam - Masibus Viet namFSG Viet NamMehrer Viet Nam Minimax Viet Nam Pefufer Viet Nam- Meinsberg Vietnam

Chia sẽ qua twitter bài: Bộ điều khiển dòng chảy Speed controller SUS305 Like - Pisco Việt NamChia sẽ qua MySpace bài: Bộ điều khiển dòng chảy Speed controller SUS305 Like - Pisco Việt NamChia sẽ qua google bài: Bộ điều khiển dòng chảy Speed controller SUS305 Like - Pisco Việt NamChia sẽ qua LinkedIn bài: Bộ điều khiển dòng chảy Speed controller SUS305 Like - Pisco Việt NamChia sẽ qua facebook bài: Bộ điều khiển dòng chảy Speed controller SUS305 Like - Pisco Việt NamChia sẽ qua stumbleupon bài: Bộ điều khiển dòng chảy Speed controller SUS305 Like - Pisco Việt NamChia sẽ qua icio bài: Bộ điều khiển dòng chảy Speed controller SUS305 Like - Pisco Việt NamChia sẽ qua digg bài: Bộ điều khiển dòng chảy Speed controller SUS305 Like - Pisco Việt NamChia sẽ qua yahoo bài: Bộ điều khiển dòng chảy Speed controller SUS305 Like - Pisco Việt NamChia sẽ qua yahoo bài: Bộ điều khiển dòng chảy Speed controller SUS305 Like - Pisco Việt NamChia sẽ qua yahoo bài: Bộ điều khiển dòng chảy Speed controller SUS305 Like - Pisco Việt NamChia sẽ qua yahoo bài: Bộ điều khiển dòng chảy Speed controller SUS305 Like - Pisco Việt Nam
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.